Privacy verklaring

Graag informeren wij jou over ons privacy beleid; over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van gegevens van bezoekers van onze website. Door gebruik te maken van onze website www.ee-fotografie.nl ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

Welke persoonsgegevens leggen wij van u vast met welk doel?
Op onze website www.ee-fotografie.nl kan je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekken. De volgende gegevens kan je aan ons verstrekken:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@ee-fotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
EE Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:
  • EE Fotografie verwerkt jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. Denk hierbij aan gegevens die wij verwerken om jou beter op de foto te kunnen zetten. De verwerking van deze gegevens heeft dus als doel om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst;
  • EE Fotografie maakt gebruik van een portfolio op haar website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Hierin worden jouw foto’s en naam verwerkt wanneer jij met het aangaan van de overeenkomst hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze foto’s worden voor onbepaalde tijd in het archief van EE Fotografie bewaard, totdat jij een verzoek doet om een en ander te verwijderen;
  • EE Fotografie verwerkt ook jouw persoonsgegevens (naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer en e-mail) voor facturatie en financiële administratie. Zonder deze gegevens kan EE Fotografie jouw betaling niet verwerken.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij verzameld zijn of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en daardoor de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld.
Verstrekking van uw gegevens aan derden
EE Fotografie verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. EE Fotografie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.
Bewaartermijnen
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij verzameld zijn of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd. Je hebt te allen tijde het recht om jouw door ons vastgelegde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Wijzigingen
EE Fotografie behoudt zich het recht voor haar Privacy beleid aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal het aangepaste Privacy beleid op dit gebruik van toepassing zijn.
Vragen, klachten of suggesties?
Indien je vragen, klachten of suggesties hebt ten aanzien van ons Privacy beleid of indien je jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen of verwijderen, kan je contact met ons opnemen door een e-mail (info@ee-fotografie.nl) aan ons te sturen. Je hebt daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.